News

VPP SUSTINNO projekta Nr.1 monogrāfija “Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos”
03/09/2018

Vēlamies paziņot, ka drukātā formātā beidzot pieejama arī ceturtā VPP SUSTINNO monogrāfija "Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos" ,kas VPP SUSTINNO projekta Nr.1 BICEPS pētnieku un SSE Riga absolventu kopdarbs, veikts Valsts pētījumu programmas SUSTINNO ietvaros, laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam.

Monogrāfijas galvenais mērķis ir labāk izprast faktorus, kas veicina eksportēšanu, kā arī šķēršļus, ar ko uzņēmumi var saskarties, ieejot eksporta tirgos. Monogrāfija sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā pētītas atšķirības starp eksportējošiem un neeksportējošiem uzņēmumiem, kā arī novērtēti faktori, kas ietekmē uzņēmumu tendenci eksportēt, īpašu uzmanību pievēršot ES fondu atbalsta finansējuma saņemšanas nozīmei un ēnu ekonomikas ietekmei. Otrajā daļā sniegta vispārīga Latvijas uzņēmumu efektivitātes un konkurētspējas noteicošo faktoru analīze.

Lejupielādēt B monogrāfiju.

2018.gada 13.jūnijā Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (VPP SUSTINNO)” noslēguma konferencē tika prezentētas četras programmas ietvaros tapušās grāmatas kolektīvo monogrāfiju sērijā "Inovācijas un ilgtspējīga attīstība Latvijā"

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta vadībā laikā no 2014. līdz 2018. gadam tika īstenota valsts pētījumu programma „Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā" (VPP SUSTINNO), kuras mērķis bija analizēt ilgtspējīgas attīstības veidošanu un to ietekmējošos faktorus Latvijā, īpašu uzmanību veltot inovācijas vietai un lomai šai procesā kā ekonomikā, tā sociālajā sfērā un atsedzot ilgtspējīgas attīstības procesu cēloņsakarības. Valsts un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības izpētes procesā tika izveidotas jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas, kuras strādāja, lai radītu akadēmiski nozīmīgas zināšanas par ilgtspējīgas attīstības likumsakarībām, kas būtu izmantojamas arī sabiedrības pārvaldībā, lai veicinātu Latvijas globālo konkurētspēju. Projekta rezultātā tapusi kolektīvo monogrāfiju sērija “Inovācijas un ilgtspējīga attīstība Latvijā”. 2018.gada. 13.jūnijā VPP SUSTINNO noslēguma konferences ietvaros atklātas četras monogrāfiju sērijas “Inovācijas un ilgtspējīga attīstība Latvijā” grāmatas.


A: Inovatīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: sabiedrība, ekonomika, vide, zin.red.A.Zobena (būs drīzumā pieejama)

B: Competetiveness of Latvian Enterprises in External Markets, zin.red. M.Krūmiņa un A.Zasova (grāmatas elektroniskā versija)

C: Ilgtspējīga attīstība un sociālās inovācijas, zin.red.B.Bela (grāmatas elektroniskā versija)

D: Apmaldījušies brīvībā: anomija mūsdienu Latvijā, zin.red.A.Zobena (grāmatas elektroniskā versija)


Grāmatas drukātā formātā pieejamas Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē Sociālo un politisko pētījumu institūtā Lauvas ielā 4, 1.stāvā, 107.telpā. https://www.szf.lu.lv/petnieciba/sppi/kontakti/ 

Par B grāmatas saņemšanu lūgums sazināties arī ar Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas Studiju Centrs (BICEPS), Strēlnieku ielā 4 a, Rīgā, iepriekš sazinoties e-pastiski: marija@biceps.org vai zvanot pa tālr.+371 67015870.