Publications

18/09/2018

Presenations for policy makers:

  • Ikstens, J. (2015) Media consumption as a security issue in Latvia.
  • Valtenbergs, V. (2015) Recommendations on Placing Development/Global Education on School Agenda. Project “Global Dimension in Social Sciences Subjects in Formal Education.”
  • Tosun, J., Mieriņa, I., Shore, J., Atci, M., Hörisch, F. (2016). Youth enterpreneurship in Europe. Pieejams: http://cupesse.eu/fileadmin/cupesse/downloads/policy-briefs/Policy-brief-III.pdf
  • Mieriņa I. Kas mudina aizbraucējus atgriezties Latvijā: vai tikai ienākumu jautājums?  Uzstāšanās konferencē “Nacionālās attīstības plāns 2020- pusceļā: vai Latvija sasniegs izvirzītos mērķus? “Latvija, Rīga, 27.10.2017.
  • Mieriņas I. vadībā tika sagatavots ekspertu ziņojums "Vienojošas nacionālās identitātes un Latvijas kultūrtelpas nostiprināšana: rekomendācijas  sabiedrības integrācijas politikas plānam 2019.-2025. gadam". Iesniegts KM, 2017.
  • Konsultācijas ar LR Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperti Klintu Ločmeli par efektīvas sadarbības projekta “Latvijas mediju vides daudzveidība” īstenošanu. 2017. gada 11. jūlijā. (V.Zelče).
  • Misāne A.piedalījās partijas "Progresīvie" seminārā/diskusijā par sociāldemokrātiju un vērtībām politikā, prezentējot arī SUSTINNO aptaujas rezultātus par Latvijas iedzīvotāju vērtībām, kas notika fonda "Dots" telpās Rīgā, Alberta ielā 13. 19.09.2017 Diskusijas rezultāti un A.Misānes ieteikumi tika izmantoti partijas "Progresīvie"vērtību deklarācijā (skat.: http://www.progresivie.lv/esam/) un programmā (skat.:http://www.progresivie.lv/programma/ )
  • Valtenbergs, V., Grumolte-Lerhe, I., Avotniece, Z., Beizītere, I. (2018) Krievijas ietekme Latvijas informatīvajā telpā. Sintēzes ziņojums. LR Saeimas Analītiskais dienests. Pieejams/Available : http://saeima.lv/petijumi/Krievijas_ietekme_Latvijas_informativaja_telpa_elektroniski.pdf  (SUSTINNO aptaujas un 3.apakšprojekta projekta rezultāti izmantoti LR Saeimas Analītiskā dienesta sintēzes ziņojuma sagatavošanai).

National Research Programme “Innovation and sustainable development: Latvia’s post-crisis experience in a global context (SUSTINNO)”
05/12/2015


Project No.1. The competitiveness of Latvian enterprises in external markets
04/12/2015

Presentations for policy makers:

*

Pļuta, A., Zasova, A. (2015). Equity and efficiency of the Latvian tax-benefit system (Latvijas nodokļu – pabalstu sistēmas taisnīgums un efektivitāte). Conference on “Tax policy in Latvia: possibilities and chalenges” organised by the European Parliament ECR group, 16.01.2015, Riga (Latvija). Presentation is available: http://biceps.org/lv/jaunumi/VPP_prezentacija_16janv_2015 

Vanags, A., Pļuta, A., Zasova, A. (2015). Potential role of the tax system in reducing income inequality (Nodokļu sistēmas iespējamā loma ienākumu nevienlīdzības mazināšanā). Presentation to the Parliamentary sub-committee on tax policy, 27.01.2015, Riga (Latvija). Presentation is available: http://biceps.org/lv/jaunumi/VPP_prezentacija_27janv_2015; Note about presentation on the Parliament website: http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/F5827CB2199BACCFC2257DD600354D22?OpenDocument 

 **
Pļuta, A., Zasova, A. (2015). Transfer of tax burden from labour force to immovable property: impact on poverty, income inequality and well-being. Eurostat Data User Conference “Statistics for Knowledge Based Society”. Radisson Blu Daugava, 24.04.2015, Riga (Latvia). Presentation is available here: http://biceps.org/en/news/EurostatKonference

Zasova, A. (2015). Making Latvian tax system more progressive: perspectives and instruments. Conference "What kind of progressive tax does Latvia need?", Latvian Parliament. Organised by Parliamentary Economic, Agricultural, Environmental and Regional Policy Committee, 05.06.2015, Riga (Latvia). Presentation is available here:
http://biceps.org/lv/jaunumi/VPP_prezentacija_5Jun_2015

Project No.2. Social dimension of sustainability and social innovation
03/12/2015

Organized seminars with policy makers:

**

Silkāne, V. (2015). Uzvedības ekonomikas zināšanu izmantošana veselības komunikācijas vēstījumos. 21.10.2015. Veselības Ministrija (Seminar in Health Ministry, Application of behavior economy in health communication)

Bela, B., Rasnača, L., Reinholde, I. (2015). Par NAP prioritātes “Cilvēka drošumspēja” mērķiem un novērtējuma indikatoriem. 22.10.2015. Pārresoru Koordinācijas Centrs (Seminār in Coordination Centre, On national Development Plan priority “Human securitability” aims and progress indicators)

Bela, B, Rasnača, L. (2016). Sociālās politikas plānošanas procesa pilnveide. 28.01.2016. Labklājības Ministrija. (Seminar in Ministry of Welfare, On elaboration of social policy planning). Seminar materials:

Policy recommendations:

**

Silkāne, V. (2015). Uzvedības ekonomikas zināšanu izmantošana veselības komunikācijas vēstījumos. Iesniegts Veselības Ministrijai (Submitted to Health Ministry, Application of behavior economy in health communication)

Bela, B., Rasnača, L., Reinholde, I. (2015). Par NAP prioritātes “Cilvēka drošumspēja” mērķiem un novērtējuma indikatoriem. Iesniegts Pārresoru Koordinācijas Centram (Submitted to Coordination Centre, On national Development Plan priority “Human securitability” aims and progress indicators)


Project No.3. Value orientations and reproduction of society
02/12/2015

Policy recommendations:

**

Ikstens, J. (2015) Media consumption as a security issue in Latvia.

Valtenbergs, V. (2015) Recommendations on Placing Development/Global Education on School Agenda. Project “Global Dimension in Social Sciences Subjects in Formal Education.”


Project No.4. Environmental Diversity and Sustainable Governance
01/12/2015

Reports for policy makers:

*

1. Development governance and strategic municipal planning: proposal for a Salacgrīva county Sustainable Development Strategy - I. Areas prerequisites for development and strategies for key elements.
2. Development governance and strategic municipal planning: proposal for a Salacgrīva county Sustainable Development Strategy - II. Spatial Development Perspective and a guide for spatial planning.
3. Development governance and strategic municipal planning: proposal for a Salacgrīva county Sustainable Development Strategy - III. Strategy implementation monitoring and evaluation section.
4. Development governance and strategic municipal planning: proposal for a Salacgrīva county Sustainable Development Strategy - IV. Opinion on Salacgrīva county planning documents.
5. Municipal Environmental governance (sectors) planning system development - I. Proposal for Valmiera Environmental governance (sectors) development and integration of the mandatory development planning documents (SDS and DG).
6. Municipal Environmental governance (sector) planning system development - II. Environmental Declaration for Valmiera.

**

1.Conclusion on 1st edition of Latvian coastal zone long term thematic plan.
2.Suggestions for formulations of strategical part of Latvian coastal
zone long term thematic plan.
3.Proposal for indicator system of Latvian coastal long-term thematic plan.
4.Proposal for the development of environmental management accounting and content: Valmiera example in accordance with the city's green implementation of the Declaration example of Valmiera city in connection with implementation of city Green declaration.
5. Proposal for development of content of municipal environmental policy program: example of Valmiera city in connection with implementation of city Green declaration.
6.Concept of Saulkrasti sustainable development strategy sustainability report.
7.Providing of environmental governance in municipalities: the framework of disciplinary-integrative planning and environmentally friendly behaviour.
8.The framework of coastal integrated governance municipal planning and environmentally friendly behaviour.
9.The framework of household environmental governance planning and environmentally friendly behaviour.
10.The framework of environmentally friendly behaviour municipal planning.
11.  The framework of environmental communication governance municipal planning.