Publikācijas

RĪCĪBPOLITIKAS ZIŅOJUMI. Valsts pētījumu programma “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)”
05/12/2017

  


1.projekts „Ekonomiskā konkurētspēja un inovācija tautsaimniecībā”
04/12/2017

Ieteikumi rīcībpolitikas veidotājiem:

*

Pļuta, A., Zasova, A. (2015). Latvijas nodokļu – pabalstu sistēmas taisnīgums un efektivitāte. Konference “Nodokļu politika Latvijā: iespējas un izaicinājumi”. Rīko Eiropas Konservatīvo un reformistu (ECR) grupa Eiropas Parlamentā, ES māja, 16.01.2015, Rīga (Latvija). Prezentācija pieejama: http://biceps.org/lv/jaunumi/VPP_prezentacija_16janv_2015 

Vanags, A., Pļuta, A., Zasova, A. (2015). Nodokļu sistēmas iespējamā loma ienākumu nevienlīdzības mazināšanā. Uzstāšanās Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisijas sēdē, 27.01.2015, Rīga (Latvija). Prezentācija pieejama: http://biceps.org/lv/jaunumi/VPP_prezentacija_27janv_2015  ; Paziņojums par sēdi Saeimas mājaslapā: http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/F5827CB2199BACCFC2257DD600354D22?OpenDocument .

 **
Pļuta, A., Zasova, A. (2015). Transfer of tax burden from labour force to immovable property: impact on poverty, income inequality and well-being. Eurostat datu lietotāju starptautiskā konference “Statistika zināšanu sabiedrībai”. Radisson Blu Daugava, 24.04.2015, Rīga (Latvija). Prezentācija pieejama šeit: http://biceps.org/en/news/EurostatKonference
 
Zasova, A. (2015). Nodokļu sistēmas progresivitātes palielināšana Latvijā: perspektīvas un instrumenti. Konference "Kāds progresīvais nodoklis ir vajadzīgs Latvijā?" LR Saeimā. Rīko  Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija, 05.06.2015, Rīga (Latvija). Prezentācija pieejama šeit: http://biceps.org/lv/jaunumi/VPP_prezentacija_5Jun_2015

 

2.projekts ”Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija”
03/12/2017

Rīkoti semināri rīcībpolitikas veidotājiem:

**

Silkāne, V. (2015). Uzvedības ekonomikas zināšanu izmantošana veselības komunikācijas vēstījumos. 21.10.2015. Veselības Ministrija .

Bela, B., Rasnača, L., Reinholde, I. (2015). Par NAP prioritātes “Cilvēka drošumspēja” mērķiem un novērtējuma indikatoriem. 22.10.2015. Pārresoru Koordinācijas Centrs .

Bela, B., Rasnača, L. (2016). Sociālās politikas plānošanas procesa pilnveide. 28.01.2016., Rīga Seminārs un diskusija Labklājības Ministrijā. Semināra materiāli:

 

Ziņojumi rīcībpolitikas veidotājiem:

**

Silkāne, V. (2015). Uzvedības ekonomikas zināšanu izmantošana veselības komunikācijas vēstījumos. Iesniegts Veselības Ministrijai .

Bela, B., Rasnača, L., Reinholde, I. (2015). Par NAP prioritātes “Cilvēka drošumspēja” mērķiem un novērtējuma indikatoriem. Iesniegts Pārresoru Koordinācijas Centram.


3.projekts „Sabiedrības vērtīborientācijas un sabiedrības atjaunošanās”
02/12/2017

Ziņojumi rīcībpolitikas veidotājiem:

**
1.    Ikstens, J. (2015) Media consumption as a security issue in Latvia.
2.    Valtenbergs, V. (2015) Recommendations on Placing Development/Global Education on School Agenda. Project “Global Dimension in Social Sciences Subjects in Formal Education.”

***
1.    Tosun, J., Mieriņa, I., Shore, J., Atci, M., Hörisch, F. (2016). Youth enterpreneurship in Europe. Pieejams: http://cupesse.eu/fileadmin/cupesse/downloads/policy-briefs/Policy-brief-III.pdf

****
1.    Mieriņa I. Kas mudina aizbraucējus atgriezties Latvijā: vai tikai ienākumu jautājums?  Uzstāšanās konferencē “Nacionālās attīstības plāns 2020- pusceļā: vai Latvija sasniegs izvirzītos mērķus? “Latvija, Rīga, 27.10.2017.
2.    Mieriņas I. vadībā tika sagatavots ekspertu ziņojums "Vienojošas nacionālās identitātes un Latvijas kultūrtelpas nostiprināšana: rekomendācijas  sabiedrības integrācijas politikas plānam 2019.-2025. gadam". Iesniegts KM, 2017.
3.    Konsultācijas ar LR Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperti Klintu Ločmeli par efektīvas sadarbības projekta “Latvijas mediju vides daudzveidība” īstenošanu. 2017. gada 11. jūlijā. (V.Zelče).
4.    Misāne A.piedalījās partijas "Progresīvie" seminārā/diskusijā par sociāldemokrātiju un vērtībām politikā, prezentējot arī SUSTINNO aptaujas rezultātus par Latvijas iedzīvotāju vērtībām, kas notika fonda "Dots" telpās Rīgā, Alberta ielā 13. 19.09.2017 Diskusijas rezultāti un A.Misānes ieteikumi tika izmantoti partijas "Progresīvie"vērtību deklarācijā (skat.: http://www.progresivie.lv/esam/) un programmā (skat.:http://www.progresivie.lv/programma/ )
5.    Valtenbergs, V., Grumolte-Lerhe, I., Avotniece, Z., Beizītere, I. (2018) Krievijas ietekme Latvijas informatīvajā telpā. Sintēzes ziņojums. LR Saeimas Analītiskais dienests. Pieejams/Available : http://saeima.lv/petijumi/Krievijas_ietekme_Latvijas_informativaja_telpa_elektroniski.pdf  (SUSTINNO aptaujas un 3.apakšprojekta projekta rezultāti izmantoti LR Saeimas Analītiskā dienesta sintēzes ziņojuma sagatavošanai).


4.projekts „Vides daudzveidība un ilgtspējīga izmantošana”
01/12/2017

Ziņojumi rīcībpolitikas veidotājiem:

1.    Attīstības pārvaldība un stratēģiskā plānošana pašvaldībā: priekšlikums Salacgrīvas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai – I. Teritorijas attīstības priekšnosacījumi un stratēģijas galvenie elementi (2014).
2.    Attīstības pārvaldība un stratēģiskā plānošana pašvaldībā: priekšlikums Salacgrīvas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai – II. Telpiskās attīstības perspektīvas un metodiski norādījumi teritorijas plānošanai (2014).
3.    Attīstības pārvaldība un stratēģiskā plānošana pašvaldībā: priekšlikums Salacgrīvas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai – III. Stratēģijas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas sadaļa (2014).
4.    Attīstības pārvaldība un stratēģiskā plānošana pašvaldībā: priekšlikums Salacgrīvas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai – IV. Atzinums par Salacgrīvas novada attīstības plānošanas dokumentiem (2014).
5.    Vides pārvaldības nozares plānošanas sistēmas attīstība pašvaldībās – I. Valmieras pilsētas vides pārvaldības nozares attīstības sistēmas ietvara priekšlikums (2014).
6.    Vides pārvaldības nozares plānošanas sistēmas attīstība pašvaldībās – II. Valmieras pilsētas Vides Deklarācija (2014).
7.    Atzinums par Latvijas piekrastes ilgtermiņa tematiskā plānojuma 1.redakciju (2015).
8.    Priekšlikumi Latvijas piekrastes ilgtermiņa tematiskā plānojuma stratēģiskās daļas izstrādes struktūrai un formulējumiem (2015).
9.    Priekšlikums Latvijas piekrastes ilgtermiņa tematiskā plānojuma indikatoru sistēmai (2015).
10.    Priekšlikums vides pārvaldības pārskata attīstībai un saturam: Valmieras pilsētas piemērs saskaņā ar pilsētas zaļās deklarācijas īstenošanu (2015).
11.    Priekšlikums municipālās vides politikas programmas satura izstrādei: Valmieras pilsētas piemērs saskaņā ar pilsētas zaļās deklarācijas īstenošanu (2015).
12.    Ilgtspējības ziņojuma koncepts: Saulkrastu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas novērtējums (2015).
13.    Vides pārvaldības nodrošināšana pašvaldībās: disciplinārās-integratīvās plānošanas un videi draudzīgas rīcības ietvars (2015).
14.    Piekrastes integrētās pārvaldības municipālās plānošanas un videi draudzīgas rīcības ietvars (2015).
15.    Mājsaimniecību vides pārvaldības plānošanas un videi draudzīgas rīcības ietvars (2015).
16.    Videi draudzīgas rīcības municipālās plānošanas ietvars (2015).
17.    Vides komunikācijas pārvaldības municipālās plānošanas ietvars (2015).
18.    Videi draudzīgu rīcību attīstība Liepājā: rīcībpolitikas attīstības priekšlikumi pašvaldībām (2016).
19.    Videi draudzīgu rīcību attīstība Valmierā: rīcībpolitikas attīstības priekšlikumi pašvaldībām (2016).
20.    Rīcībpolitikas priekšlikumi skolām, pašvaldībām un VARAM (u.c. mērķgrupām) par Zaļā karoga kā pārvaldības instrumenta attīstību (2016).
21.    Rīcībpolitikas priekšlikumi pašvaldībām un VARAM (u.c. mērķgrupām) par Zilā karoga kā pārvaldības instrumenta attīstību (2016).
22.    Integrētās piekrastes pārvaldības plānošana: rīcībpolitikas priekšlikumi pašvaldībām (2016).
23.    Zinātnes-Politikas-Prakses saskaņota un rīcībās balstīta pielietošana Piekrastes Ilgtspējīgai Attīstībai (2016).
24.    Mērķorientētas rīcībpolitikas priekšlikumi videi draudzīgas rīcības attīstībai (2016).
25.    Valmieras vides pārvaldības monitoringa sistēmas priekšlikums (2017).
26.    Vides pārvaldības 6 instrumentu attīstības priekšlikums Valmieras pašvaldībai (2017).