Publikācijas

PUBLIKĀCIJAS. Valsts pētījumu programma “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)”
13/06/2018

2018.gada 13.jūnijā atklātas kolektīvo monogrāfiju sērijas “Inovācijas un ilgtspējīga attīstība Latvijā” četras grāmatas, kas tapušas Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (VPP SUSTINNO)” ietvaros: 

A: Inovatīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: sabiedrība, ekonomika, vide, zin.red.A.Zobena (būs drīzumā pieejama)

B: Competetiveness of Latvian Enterprises in External Markets, zin.red. M.Krūmiņa un A.Zasova (grāmatas elektroniskā versija)

C: Ilgtspējīga attīstība un sociālās inovācijas, zin.red.B.Bela (grāmatas elektroniskā versija)

D: Apmaldījušies brīvībā: anomija mūsdienu Latvijā, zin.red.A.Zobena (grāmatas elektroniskā versija)

Grāmatas drukātā formātā pieejamas Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē Sociālo un politisko pētījumu institūtā Lauvas ielā 4, 1.stāvā, 107.telpā. 


1.projekts „Ekonomiskā konkurētspēja un inovācija tautsaimniecībā”
14/12/2017

Orģināli zinātniskie raksti (SCOPUS, Web of Science):

Projekta posms: 1. posms (2 raksti)

 • Melece, L., Hazners, J. (2014). Evaluation of Latvia’s Agri-Food Trade Using the Gravity Model. Actual Problems of Economics, Vol. 159, Issue 9, pp. 518-526. (ISSN: 1993-6788; Scopus).
 • Melece, L. (2014). Local Food Systems and their Development in Latvia. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 36, No 2, 3, pp. 588-598. (ISSN 1822-6760; ERIH+; EBSCO; Ulrich’s).

Projekta posms: 2. posms (4 raksti)

 • Jeroscenkova, L., Rivza, B., Kruzmetra, M., Melece, L. et al. (2015). The Value of Cultural Heritage: The State in Belarus and Latvia. Nordic View to Sustainable Rural Development, Proceedings of the 25th NJF Congress, pp. 481-488. (ISBN 978-9934-14-548-3; Web of Science). Raksts ir pieejams šeit: http://www.njfcongress.eu/images/PROCEEDINGS_of_the_25th_NJF_Congress.pdf
 • Melece, L. (2015). Eco-Innovation and Its Development in Baltic States. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 37, No 3, pp. 415-424. (ISSN 1822-6760; ERIH Plus; EBSCO; Ulrich’s). Raksts ir pieejams šeit: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/download/956/976
 • Melece, L., Krievina, A. (2015). Development of local food systems in Latvia. Research for Rural Development 2015, Vol. 2, pp. 104-111. (ISSN 1691-4031; e-ISSN 2255-923X; Scopus, Web of Science). Raksts ir pieejams šeit: http://www2.llu.lv/research_conf/proceedings.htm
 • Melece, L., Krievina, A. (2015). Growth of Food Sector’s Productivity Through Innovations. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Vol. 37. No. 2, pp. 252–263. (ISSN 1822-6760; ERIH Plus; EBSCO; Ulrich’s). Raksts ir pieejams šeit: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/937

Projekta posms: 3. posms (7 raksti)

 • Krūmiņa, M. (2016). Uzņēmējdarbība un biznesa cikls Latvijā. Jauni izaicinājumi ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstībai - 2016: Konferences izdevums, Vol.2016-Maijs, pp. 422-428, ISBN 978-9934-18-140-5; Web of Science).
 • http://www.evf.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/evf/konferences/konference_2016/Proceedings.pdf
 • Melece L., Hazners J. (2016). The influence of globalization on Latvia’s trade of agri-food commodities: gravity model approach. Globalization and Its Socio-Economic Consequences, Proceedings of 16th International Scientific Conference, Part III, pp. 1347-1354. (ISBN 978-80-8154-191-9; Web of Science). Raksts ir pieejams šeit: http://ke.uniza.sk/en/conference
 • Melece, L. (2016). Challenges and opportunities of circular economy and green economy. Engineering for Rural Development, Vol. 2016-Janvāris, pp. 1162-1169. (ISSN: 1691-3043; Scopus, Web of Science). http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2016/
 • Melece, L., Krieviņa, A. (2016). Bioenergy in Latvia: Sector Value and Impacts. Engineering for Rural Development, Vol. 2016-Janvāris, pp. 1170-1176. (ISSN 1691-5976; Scopus, Web of Science). http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2016/
 • Melece, L., Krieviņa, A., Spoge, I. (2016). Sustainability aspects of bioenergy production: Case of Latvia. 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, Ecology, Economics, Education and Legislation, Konferences izdevums, Book 5, Vol. 3, pp. 569-576. (ISSN: 13142704; SCOPUS). DOI: 10.5593/SGEM2016/B53/S21.073
 • Melece, L., Krieviņa, A. (2016). Bioenergy Production for Sustainable Rural Development: Latvia’s Case. Conference Proceedings, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Book 2 Vol. 5, pp. 101-108. (ISBN 978-619-7105-76-6 / ISSN 2367-5659; Web of Science). DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B25/S07.013.
 • Pļuta, A. (2016). Incentives to enter the labour market in Latvia. Jauni izaicinājumi ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstībai - 2016: Konferences izdevums, Vol.2016-Maijs, pp. 541-549, ISBN 978-9934-18-140-5; Web of Science).
 • http://www.evf.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/evf/konferences/konference_2016/Proceedings.pdf

Projekta posms: 4. posms (9 raksti)

 • Melece, L., Lakovskis, P.  (2017). Eco-system services and social innovations in rural areas. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 17(51), pp. 305-312. (ISSN: 1314-2704; SCOPUS). DOI: 10.5593/sgem2017/51/S20.079
 • Leimane, I., Krievina, A., Melece, L. (2017). Development and distribution of technological capital in agriculture: Comparison of the Baltic countries. Engineering for Rural Development, 16, pp. 867-873. (ISSN: 1691-5976; Scopus, Web of Science). DOI: 10.22616/ERDev2017.16.N175 http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2017/
 • Leimane I., Krieviņa A., Melece L. (2017). Productivity Performance in Agriculture: Comparison of the Baltic countries. Research for Rural Development 2017, Vol. 2, pp. 89-96. DOI:10.22616/rrd.23.2017.054 (ISSN: 1691-4031; Scopus, Web of Science).
 • Melece, L., Brizga, J., Gaugere, K., Ernsteins, R.  (2017). Household food waste management problems in Latvia. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 17(53), pp. 457-464. (ISSN: 1314-2704; Scopus). 10.5593/sgem2017/53/S21.055
 • Melece, L., Hazners, J. (2017). Factors influencing Latvian small and medium enterprises towards eco-innovation. Engineering for Rural Development, 16, pp. 1466-1473. (ISSN 1691-5976; Scopus). DOI: 10.22616/ERDev2017.16.N333 http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2017/
 • Stalgiene, A., Jedik, A., Viira, A. H., Krievina, A. (2017). Market Power in Lithuanian, Latvian and Estonian Dairy Sectors: The Case of Raw Milk Market. Transformation in Business & Economics, 16(2), pp. 89-105. (ISSN: 1648-4460; Scopus, Web of Science).
 • Pļuta, A. (2017). The impact of the tax and benefit system on the labour supply in Latvia. New Challenges of Economic and Business Development – 2017: Digital Economy, 18.-20.05.2017, Rīga, Latvija: Konferences rakstu krājums: Latvijas universitāte, 2017. gads, pp. 427-439. (ISBN 978-9934-18-286-0; Web of Science). https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/evf_conf2017/Proceedings.pdf
 • Pluta, A. (2017). The comparison of exporting and non-exporting enterprises in Latvia. New Challenges of Economic and Business Development – 2017: Digital Economy, 18.-20.05.2017, Rīga, Latvija: Konferences rakstu krājums: Latvijas universitāte, 2017. gads, pp. 440-450. (ISBN 978-9934-18-286-0; Web of Science). https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/evf_conf2017/Proceedings.pdf
 • Vīksna, V., Bekeris R., (2017). European funding: Does it induce exports?  New Challenges of Economic and Business Development – 2017: Digital Economy, 18.-20.05.2017, Rīga, Latvija: Konferences rakstu krājums: Latvijas universitāte, 2017. gads, pp. 724-735. (ISBN 978-9934-18-286-0; Web of Science). https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/evf_conf2017/Proceedings.pdf

2018. gads (6 raksti)

 • Jascisens, V., Zasova, A. (2018). “Million Dollar Baby: Should Parental Benefits Depend on Wages When the Payroll Tax Evasion is Present.” Raksts ir iesniegts publicēšanai (tiks indeksēts Web of Science). Pieejams: https://www.dropbox.com/s/0ttxtvkbyfpvm9p/vitalijs_jascisens_paper_1.pdf?dl=0
 • Melece, L., Shena, I.  (2018). Valuation of Public Goods and Ecosystem Services Provided by Agriculture. Engineering for Rural Development, 17, pp. 1228-1235. (ISSN 1691-5976; tiks indeksēts Scopus un Web of Science). http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2018/
 • Melece, L., Brizga, J., Ernsteins, R.  (2018). Municipal Waste Management Issues. Engineering for Rural Development, 17, pp. 1245-1252. (ISSN: 1691-5976; tiks indeksēts Scopus un Web of Science). http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2018/
 • Melece, L., Sena, I.  (2017). Social Capital and Innovation for Sustainable Latvia’s Rural Development. Conference Proceedings, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, Book 1, Vol 4, pp. 701-708. (ISBN: 978-619-7105-76-6/ ISSN: 2367-5659). DOI: 10.5593/sgemsocial2017/14/S04.091. https://sgemworld.at/ssgemlib/spip.php?article4519 (tiks indeksēts Web of Science).
 • Melece, L., Shena, I.  (2018). Farm Size and Farming Method’s Impact on Ecosystem Services: Latvia’s Case. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 18, pp. xx-xx. (ISSN: 1314-2704; tiks indeksēts Scopus).
 • Melece, L., Shena, I.  (2018). Social Innovations for Sustainable Latvia’s Rural Development. Proceedings of 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts SGEM 2018. Vol. x, pp. xx-xx. (ISBN 978-619-7105-76-6, ISSN 2367-5659; tiks indeksēts Web of Science).

 Monogrāfijas:

Projekta posms: 2. posms (1 monogrāfija)

 • Krūmiņa, M., Paalzow, A. (2015). Global Entrepreneurship Monitor. 2014-2015 Latvia Report, Note on exporting firms and shadow economy in Latvia: Data mining investigation (by S. Gubin). (ISBN: 978-9934-8097-6-7). Raksts balstās uz datiem, kas iegūti no VPP 1. posma ietvaros veiktās aptaujas 2015. gadā. Ziņojums pieejams šeit http://biceps.org/assets/docs/gem/GEM2014_2015

Projekta posms: 4. posms (1 monogrāfija + 1 monogrāfija 2018.gadā)

 • Krūmiņa, M., Paalzow, A. (2017). The Business Cycle and Early-Stage Entrepreneurship in Latvia. Entrepreneurship in Transition Economies. Diversity, Trends, and Perspectives, No 1, pp. 135-152. (ISBN 978-3-319-57341-0). DOI: 10.1007/978-3-319-57342-7. http://www.springer.com/gp/book/9783319573410#aboutBook
 • Krūmiņa, M., Zasova A. (2018). Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos. (ISBN 978-9934-18-307-2).

 Raksti un Ziņojumi:

Projekta posms: 1. posms (1 raksts)

 • Gubins, S. (2015). Note on exporting firms and shadow economy in Latvia: Data mining investigation. Raksts balstās uz datiem, kas iegūti no VPP ietvaros veiktās aptaujas 2015. gadā.
 • Raksts sagatavots publicēšanai zinātniskā izdevumā un pievienots kā atsevišķs fails. Raksta saīsināta versija ir publicēta monogrāfijā Krūmiņa, M., Paalzow, A. (2015). Global Entrepreneurship Monitor. 2014-2015 Latvia Report, Note on exporting firms and shadow economy in Latvia: Data mining investigation (by S. Gubin). (ISBN: 978-9934-8097-6-7). Pieejams: http://biceps.org/assets/docs/gem/GEM2014_2015 p.39. Raksta pilna versija ir publicēta monogrāfijā: Krūmiņa, M., Zasova A. (2017). The Competitiveness of Latvian Enterprises in External Markets. (ISBN 978-9934-18-307-2).

Projekta posms: 2. posms (2 raksti)

 • Vanags, A., Zasova, A. (2015). Latvia Stumbling Towards Progressive Income Taxation. Publicēts “Forum for Research on Eastern Europe and Emerging Economies” rakstu sērijā. Raksts pieejams šeit http://freepolicybriefs.org/2015/11/16/latvia-stumbling-towards-progressive-income-taxation/
 • Melece, L.  (2015). Innovative Distribution Network of Organic Products in Latvia: Agricultural Service Cooperative Society “Zaļais grozs”, „Organic Innovation Days: Selected abstracts”, 1-2.12.2015. http://tporganics.eu/organic-innovation-days-presentations-abstracts/

Projekta posms: 3. posms (1 raksts)

 • Melece, L., Krieviņa, A.  (2016). Impact of Bioenergy Production on Sustainable Rural Development. In: M. Obralić and E. Mekić (Eds.) Book of Abstracts - International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS’16) “Regional Economic Development - Entrepreneurship and Innovation”, 21-22.04.2016, Sarajevo (Bosnia and Herzegovina). Sarajevo: International Burch University, pp. 26. (ISSN: 2303-4564). https://icesos.ibu.edu.ba/home/accepted-abstracts.html

Projekta posms: 4. posms (6 raksti)

 • Jascisens, V., Zasova, A. (2017). Gaming the System: Side Effects of Earnings-Dependent Benefits. Publicēts: “Forum for Research on Eastern Europe and Emerging Economies (FREE) series”. Pieejams:  http://freepolicybriefs.org/2017/01/30/gaming-system-side-effects-earnings-dependent-benefits/
 • Melece, L., Shena, I.  (2017). Organic Farming Development in Latvia: Supporting Innovative Initiatives. In: D. Kovacevic (Eds.) Book of Abstracts: VIII International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2017”, pp. 836. (ISBN 978-99976-632-9-0; CABI, CAB direct). data.sfb.bg.ac.rs/sftp/sara.lukic/BOOK_OF_ABSTRACTS_2017.pdf
 • Pļuta, A., Zasova, A. (2017). Latvia Stumbling Towards Progressive Income Taxation: Episode II. Publicēts “Forum for Research on Eastern Europe and Emerging Economies”(FREE) rakstu sērijā. Pieejams http://freepolicybriefs.org/2017/10/16/latvia-stumbling-towards-progressive-income-taxation-episode-ii/
 • Pļuta, A., Zasova, A. (2017). Latvia Stumbling Towards Progressive Income Taxation: Episode II. SSE Riga policy brief. Publicēts SSE Riga/BICEPS Occasional paper rakstu sērijā. Pieejams http://biceps.org/assets/docs/neregulara-rakstura/Occasional_paper_10.pdf
 • Pļuta, A., Zasova, A. (2018). Distributional effects of recent benefit and tax reforms in Latvia. Publicēts SSE Riga policy brief, SSE Riga/BICEPS Occasional paper series. Pieejams: http://biceps.org/assets/docs/neregulara-rakstura/OccasionalPaperNo11
 • Barbakadze, I., Kapanadze, K., Kokashvili, N. (2017). How Participating in the Shadow Economy Affects the Growth of Latvian Firms. Working Paper Series, University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration. (ISSN 1736-8995). http://www.mtk.ut.ee/sites/default/files/mtk/dokumendid/febawb101.pdf

 


2.projekts ”Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija”
13/12/2017

Zinātniskās publikācijas:


Projekta posms: I un II (3 nodevumi)

 • Melece, L. (2015). Social Innovation and Its Types in Rural Areas. Economic Science for Rural Development: Integrated and Sustainable Regional Development, No 38, pp. 142-153. (ISSN 1691-3078; Web of Science, AGRIS, CAB Abstracts, EBSCO). http://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2015/Latvia_ESRD_38_2015-142-153.pdf
 • Krievina A., Leimane I., Melece L. (2015). Analysis of Economic Aspects of LEADER Projects in Latvia. Economic Science for Rural Development, No 39, pp. 164-175. (ISSN 1691-3078; Web of Science). http://www.esaf.llu.lv/journals-and-proceedings
 • Krieviņa, A., Leimane, I., Melece, L. (2015). Role of Local Action Groups in Addressing Regional Development and Social Problems in Latvia. Annual 21st International Scientific Conference Proceedings “Research for Rural Development 2015”, vol. 2, pp. 146-153. (ISSN: 1691-4031; SCOPUS). http://www2.llu.lv/research_conf/proceedings.htm

Projekta posms: III (1+4*nodevumi)

 • Guogis A., Reinholde I., Orlova L.U. (2016). Democracy and Governance in Public Services: the Case of Residential Care  in Lithuania. In:Croatian Journal of Social Policy, Vol.23., No.2., pp.181-196. (ISSN 1330-2965, Web of Sciences, SCOPUS).
 • Melece, L.* (2016). Challenges and opportunities of circular economy and green economy. Engineering for Rural Development, Vol. 2016-January, pp. 1162-1169. (ISSN: 1691-5976; SCOPUS). http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2016/
 • Melece, L., Krieviņa, A.* (2016). Bioenergy in Latvia: Sector Value and Impacts. Engineering for Rural Development, Vol. 2016-January, pp. 1170-1176. (ISSN 1691-5976; SCOPUS). http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2016/
 • Melece, L., Krievina, A., Spoge, I.* (2016). Sustainability aspects of bioenergy production: Case of Latvia. 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, Ecology, Economics, Education and Legislation, Conference Proceedings, Book 5, Vol. 3, pp. 569-576. (ISSN: 13142704; SCOPUS). DOI: 10.5593/SGEM2016/B53/S21.073
 • Melece, L., Krieviņa, A.* (2016). Bioenergy Production for Sustainable Rural Development: Latvia’s Case. Conference Proceedings, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Book 2 Vol. 5, pp. 101-108. (ISBN 978-619-7105-76-6 / ISSN 2367-5659; Web of Science). DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B25/S07.013.

Projekta posms: IV (5 + 2* nodevumi)

 • Dobelniece, S., Rasnaca, L.(2016). Housing Security in Latvia: Regional Differences. In: Economic Science for Rural Development Conference Proceedings., Issue 43, pp. 25-32. ISSN 2255-9930.  (Web of sciences)
 • Rozenvalds, J. (2016). Integration in Latvia: Flows and Ebbs in National and European Context. In: CBU International Conference Proceedings CBUP, 4, Prague, pp. 376-380. DOI: 10.12955/cbup.v4.787. Retrieved from: http://www.journals.cz/index.php/CBUConference2013/issue/view/75  (Web of sciences)
 • Ņikišins, J. (2017). Perceptions of Social Climate in the Baltic Countries: A Comparative Study. FILOSOFIJA. SOCIOLOGIJA. 2017. T. 28. Nr. 4, pp. 257–267. (Scopus).
 • Šaparniene D., Meškyte D, Reinholde I. (2017). Tendencies of improvement of local self-government in political parties programmes and their implementation. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 40/2017 ISSN 1804-8048 (Scopus)
 • Rasnača, L. & Rezgale-Straidoma, E. (2016). Long-term Elderly Care: Quality assurance Challenges for Local Governments. 22nd Annual International Scientific Conference on Research for Rural Development Location: Latvia Univ Agr, Jelgava, LATVIA Date: MAY 18-20, 2016. RESEARCH FOR RURAL DEVELOPMENT 2016, VOL. 2 , pp. 203-209. (Web of Science)
 • Melece, L., Lakovskis, P.* (2017). Eco-system services and social innovations in rural areas. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 17(51), pp. 305-312. (ISSN: 1314-2704; SCOPUS). DOI: 10.5593/sgem2017/51/S20.079
 • Melece, L., Shena, I.* (2018). Valuation of Public Goods and Ecosystem Services Provided by Agriculture. Engineering for Rural Development, 17, pp. 1228-1235. (ISSN 1691-5976). http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2018/ (SCOPUS and Web of Science).
 • Raksti publicēti 2017. vai 2018. gadā un tiks indeksēti 2018. (2 + 2*)
 • Melece, L., Sena, I.* (2017). Social Capital and Innovation for Sustainable Latvia’s Rural Development. Conference Proceedings, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, Book 1, Vol 4, pp. 701-708. (ISBN: 978-619-7105-76-6 / ISSN: 2367-5659). DOI: 10.5593/sgemsocial2017/14/S04.091. https://sgemworld.at/ssgemlib/spip.php?article4519 (tiks indeksēts Web of Science).
 • Wojewodzka-Wiewiorska, A., Krieviņa A., Melece L. (2017). Building Social Capital through LEADER Approach 2007-2013: Case of Latvia and Poland. Rural Development 2017, pp. 1405-1411. DOI: http://doi.org/10.15544/RD.2017.131 (ISSN 1822-3230; tiks indeksēts Web of Science).
 • Melece, L., Shena, I.* (2018). Farm Size and Farming Method’s Impact on Ecosystem Services: Latvia’s Case. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 18, pp. xx-xx. (ISSN: 1314-2704; tiks indeksēts SCOPUS).


Raksti tiks publicēti 2018. gadā un tiks indeksēti 2019. vai pat 2020. (5 + 1*)

 • Melece, L., Shena, I.* (2018). Social Innovations for Sustainable Latvia’s Rural Development. Proceedings of 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts SGEM 2018. Vol. x, pp. xx-xx. (ISBN 978-619-7105-76-6, ISSN 2367-5659; tiks indeksēts Web of Science).
 • Bela, B. (2017). Tricky circle of adversity: problems of social support for vulnerable groups in rural areas. Proceedings of the 2017 International Conference “ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT”, Jelgava, LLU ESAF, Nr. 46, pp. 23.-30. (EBSCO, in Web of Sciences during 2018)
 • Rasnaca, L., (2017). Housing Quality and Deprivation in Post-Crises Period: Case Study of Latvia. Proceedings of the 2017 International Conference “ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT”, Jelgava, LLU ESAF. No 46. , pp. 142-149. ISSN 2255-9930 Available: http://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2017/Latvia_ESRD_46_2017.pdf   (EBSCO, in Web of Sciences during 2018)
 • Reinholde I. (2017). Path-dependence of reforms in Latvia: a towards New Public Governance. Economic Science for Rural Development Conference Proceedings. 2017. Issue 46, pp. 149- 157. ISSN 1691-3078 (EBSCO, in Web of Science during 2018)
 • Tripāne, M. (2017). Health inequalities in Latvia. Economic Science for Rural Development Conference Proceedings. 2017, Issue 46, pp. 180-188. ISSN 1691-3078 (EBSCO, in Web of Science during 2018)
 • Niklass, M. (2018). Workplace environment in Latvia. Proceedings of the 2018 International Conference “Economic Science for Rural Development. Vol 49, Pp. 363.-371. http://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/Krajums_Nr_49_01.05.2018.pdf (ISSN 2255-9930 on line Web of science during 2018 or 2019)

SUSTINNO 2. projekta kolektīvā monogrāfija
Bela, B. (red.). (2018). Ilgtspējīga attīstība un sociālās inovācijas. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 232.lpp. [9 nodaļas, 10 autori]

Zinātniski raksti un ziņojumi
Projekta posms: I un II (1+1* nodevumi)

 • Melece L., Krievina A., Leimane I. (2015). Non-formal education and learning in Latvia’s rural areas under LEADER approach. In: A. Pipere, I. Fjodorova, D. Iliško (Eds.) International Conference „Bridging Education and Science for Sustainable Development”, Programme and abstracts, Daugavpils: Daugavpils Universitāte. (ISBN 978-9984-14-743-7). http://unesco.du.lv/files/KonferencesAnotacijuKrajums.pdf
 • Melece, L.* (2015). Innovative Distribution Network of Organic Products in Latvia: Agricultural Service Cooperative Society “Zaļais grozs”, „Organic Innovation Days: Selected abstracts”. http://tporganics.eu/organic-innovation-days-presentations-abstracts/

Projekta posms: III (3 nodevumi)

 • Melece, L., Krieviņa, A.* (2016). Impact of Bioenergy Production on Sustainable Rural Development. In: M. Obralić and E. Mekić (Eds.) Book of Abstracts - International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS’16) “Regional Economic Development - Entrepreneurship and Innovation”, 21-22.04.2016, Sarajevo (Bosnia and Herzegovina). Sarajevo: International Burch University, pp. 26. (ISSN: 2303-4564). https://icesos.ibu.edu.ba/wp-content/uploads/2017/01/0-ICESoS2016BoA-FullBook.pdf
 • Zača, E. (2016). Revitalizācija un publiskās ārtelpas utilizācija kā pilsētu augšanas ierobežošana. Medveckis, A. (sast. un red.). Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums XVIII. Liepāja: Liepājas Universitāte, ISSN 14076918.
 • Melece, L., Šēna, I. (2016). Sociālās inovācijas lauku teritorijās. Medveckis, A. (sast. un red.).  Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums XVIII. Liepāja: Liepājas Universitāte, ISSN 14076918.

Projekta posms: IV (5 nodevumi)

 • Melece, L., Shena, I.* (2017). Organic Farming Development in Latvia: Supporting Innovative Initiatives. In: D. Kovacevic (Eds.) Book of Abstracts: VIII International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2017”, pp. 836. (ISBN 978-99976-632-9-0; CABI, CAB direct). data.sfb.bg.ac.rs/sftp/sara.lukic/BOOK_OF_ABSTRACTS_2017.pdf
 • Silkane, V., & Austers, I. (2017). Exploring 35-44 year old men's health behaviour: A qualitative perspective. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 26th-27th, 2017. Rezekne, Rezekne Academy of Technologies, 2017, pp. 649-658. ISSN 1691-5887. http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/2289/2336
 • Rasnača, L., Rezgale-Straidoma, E., (2017).Intergenerational Cultural Programs for Older People in Long-term Care Institutions: Latvian Case. In: Contemporary Challenges of Ageing Policy in the Central and Eastern European Countries, CZECH-POLISH-SLOVAK STUDIES IN ANDRAGOGY AND SOCIAL GERONTOLOGY PART VII. pp. 107-123. Webpage: www.gerontolodzy.wordpress.com2017.Krakow.
 • Silkane, V., & Austers, I. (2018). Health procrastination: The experience of 35-44 year old men. SHS Web of Conferences: Proceedings of 6th International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare", SHS Web Conf., 40 (2018) 02007. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20184002007
 • Pleps, J. (2017). The principle of a social state in the Baltic States. Strzelecki J., Giżyńska M. (eds.). Przemiany cywilizacyjne a funkcjonowanie administracji publicznej. Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, pp. 21 – 32.
   

3.projekts „Sabiedrības vērtīborientācijas un sabiedrības atjaunošanās”
12/12/2017

Publicēti oriģinālie zinātniskie raksti  (SCOPUS, Web of Science):

Projekta posms: III:
 • 1.    Valtenbergs, V., Irbīte, I., Ebele, I. (2016). Global education for next generation of business decision makers. What do the teachers say? Proceedings of the Conference New Challenges of Economic and Business Development-2016: Society, Innovations and Collaborative economy. Rīga: Latvijas Universitāte. 882-890.lpp.  (Indeksēts Web of Science datu bāzē/Indexed in Web of Science).

Projekta posms: IV:
 • 1.    Brizga, J., Ikstens, J., Gaugere, K., & Ernsteins, R. (2017, May). Household Pro-environmental Behavior developments in Latvia: Behavioral practice and values orientation. In Economic Science for Rural Development Conference Proceedings (No. 45). (Tiek aptverti gan 3., gan 4.projekta pētnieciskie jautājumi/ The article covers research issues of both Project 3 and Project 4; indeksēts SCOPUS datu bāzē/ indexed in SCOPUS database).*
 • 2.    JĀNIS IKSTENS (2017). The not-so-powerful incumbents: the impact of party legislation in Latvia. In van Biezen, I., & Bértoa, F. C. (eds) The Regulation of Post-Communist Party Politics (pp. 211-232). Routledge. (indeksēts SCOPUS datu bāzē/ indexed in SCOPUS database).
 • 3.    Mieriņa, I. (2017). Beyond 'left' and 'right'? The role of culture and context in young people's understanding of ideology. In H.Pilkington, G.Pollock and R. Franc (eds) Understanding Youth Participation across Europe: From Survey to Ethnography. London: Palgrave Macmillan. P.37-66; DOI: 10.1057/978-1-137-59007-7; http://www.palgrave.com/gb/book/9781137590060; ISBN: 978-1-137-59007-7 (Publicēts un indeksēts SCOPUS/ published and inexed in SCOPUS).
 • 4.    Valtenbergs, V., Ebele, I. (2017) The need for integral approach in global education and global citizenship. Virtual presentation. Conference “EDULEARN 2017”. Panel “Leadership in 21st century Education.” Available: https://iated.org/concrete3/paper_detail.php?paper_id=59398. EDULEARN17 Proceedings. ISBN: 978-84-697-3777-4. DOI 10.21125/edulearn.2017. (Publicēts tiešsaistes datu bāzē. Indeksēts Web of Sciences/ published and indexed in Web of Science). DOI: 10.21125/edulearn.2017.2412
 • 5.    Zelče, V. (2018). The Transformation of ‘Holiday’ in Post-Soviet Space: Celebrating Soviet Victory Day in Latvia. Europe-Asia Studies, 70(3), 388–420. ISSN 0966-8136 (print) 1465-3427 (Online), doi.org/10.1080/09668136.2018.1454402 (Indeksēts/Indexed: Scopus, ABC Pol Sci (A Bibliography of Contents, Political Science & Government), Abstracts of Hungarian Economic Literature, Academic Abstracts, America: History and Life, British Humanities Index, Criminal Justice Abstracts, Current Contents/Social & Behavioural Sciences, Geographical Abstracts Human Geography, Historical Abstracts, International Political Science Abstracts, PAIS–Public Affairs Information Services, Periodica Islamica, Social SCISEARCH, Thomson Reuters Social Sciences Citation Index® (SSCI))


Projekta posms: IV : Raksti un publikācijas, kas iesniegti publicēšanai un indeksēšanai Scopus, Web of Sciences datu bāzēs:
 • 1.    Cunska, Z. (2016). Socio-economic determinants of partnership status in the Baltic countries.  Baltic Journal of Economics. (iesniegts publicēšanai un indeksēšanai Scopus/Web of Science datubāzē/ submitted for publishing and indexing in SCOPUS/Web of Science).
 • 2.    Felcis, R. (2018). Translation of experience and knowledge in private forest owners' networks. Proceedings, 24th Annual International Scientific Conference "Research for Rural Development 2018". Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU), 16 - 18 May, 2018. ISSN 1691-4031 (print), ISSN 2255-923X (online). (Pieņemts publicēšanai un iesniegts indeksēšanai SCOPUS/ Accepted for publishing and indexing in SCOPUS).
 • 3.    Kaprans M., Mierina I., Minority reconsidered: Challenging the standard model of the Latvian Russophones' identity (CEAS-2018-0037). (Iesniegts publicēšanai un indeksēšanai SCOPUS/ submitted for publishing and indexing in SCOPUS).
 • 4.    Mieriņa I. (2016). Free but lost: Political alienation and anomia in Latvia today. (Iesniegts publicēšanai un indeksēšanai SCOPUS/ submitted for publishing and indexing in SCOPUS)
 • 5.    Misāne, A. (2016). Saplēstais pārklājs. Anomijas konceptualizācija sociālā konstrukcionisma perspektīvā. Reliģiski-Filozofiskie Raksti, ISSN 1407-1908  (iesniegts publicēšanai un indeksēšanai Scopus datubāzē/ submitted for publishing and indexing in SCOPUS).
 • 6.    Misāne, A. (2018) The grey market of “invisible religion” in Latvia. Proceedings of the 19th International Scientific Conference “Economic Science for Rural Development 2018”. Jelgava, LLU ESAF, 9-11 May 2018. (Pieņemts publicēšanai un iesniegts indeksēšanai SCOPUS/ Accepted for publishing and indexing in SCOPUS).
 • 7.    Niklass, Mareks. (2018). Social Welfare Policy Preferences in Latvia: Evidence from ISSP Surveys. CBU International Conference Proceedings 2018. Prague, 21-23 March 2018. (Submitted for publishing and indexing in Web of Science).
 • 8.    Valtenbergs, V., Svence, A, Alkšere, I. (2016) Finding one’s voice. The Analysis of online petitions of the Platform Manabalss.lv, Journal of Baltic Studies (iesniegts publicēšanai un indeksēšanai Scopus datubāzē).
 • 9.    Zelče, V. Sovietization of Rainis and Aspazija: Jubilee rituals and discourses in the Soviet Latvia. (iesniegts publicēšanai SCOPUS datu bāzā/ submitted for the publication in Scopus Data base).
Projekta posms: IV : Raksti un publikācijas, kas sagatavoti iesniegšanai publicēšanai un indeksēšanai Scopus, Web of Sciences datu bāzēs:
 • 1.    Mieriņa, I. Historical memory as a divisive force: national identity, exclusionism and xenophobia in an ethnically diverse society. (sagatavots iesniegšanai un indeksēšanai SCOPUS datubāzē/ prepared to be submitted and indexed in SCOPUS database).
 • 2.    Misāne A., Niklass M. (2018).Value diversity and religious diversity in Latvia. (sagatavots iesniegšanai un indeksēšanai SCOPUS datubāzē/ prepared to be submitted and indexed in SCOPUS database).( Tiek aptverti gan 2., gan 3.projekta pētnieciskie jautājumi/ The article covers research issues of both Project 2 and Project 3).
 • 3.     Zelče, V.  Raksts “The Soviet Nostalgia in Post-Soviet Latvia” .Pētījuma pamatā 2016. gadā VPP “SUSTINNO” ietvaros veiktās aptaujas par Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret padomju periodu rezultāti. (Sagatavots iesniegšanai SCOPUS datu bāzē iekļautā izdevumā/ prepared to be submitted and indexed in Scopus data base).

Oriģināli zinātniskie raksti  citās nozīmīgās datubāzēs (EBSCO, ProQuest, Tylor&Francis, Science Direct) iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos skaits

Projekta posms: IV
 • 1.    Zelče, V. (2017). History in the films of Jānis Streičs. Kultūras Krustpunkti = Culture Crossroads. 2017. Vol. 10. P. 91–110. ISSN 2500-9974 Raksta saite/Article: http://www.culturecrossroads.lv/pdf/228/en Žurnāla saite/The Journal: http://www.culturecrossroads.lv/journal/12.(Indeksēts/Indexed in EBSCO (Humanities Source Ultimate), ULRICH'S, Central and Eastern European Online Library (CEEOL).)

Recenzēta zinātniskas monogrāfijas

Projekta posms: IV
 • 1.    Zobena A.(zin.red.). (2018). Apmaldījušies brīvībā: anomija mūsdienu Latvijā.= Los tin Freedom: Anomy in Contemporary Latvia. Sērijā: Inovācijas un ilgtspējīga attīstība Latvijā/ Innovations and sustainable development in Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 184.lpp.
 • 2.    Zobena A. (zin.red.). (2018). Inovatīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: sabiedrība, ekonomika, vide. = Innovative Solutions for Sustainability: Society, Economy, Environment. Sērijā: Inovācijas un ilgtspējīga attīstība Latvijā/ Innovations and sustainable development in Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 296.lpp.


Raksti un ziņojumi:

Projekta posms: III – 1

 • 1.    Zelče, V. (2016). Raiņa 100. jubileja: tapšana un svinēšana. Grām.: Lāms, E. (red.). Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums = Current Issues in Literary and Cultural Research: Conference Proceedings. Vol. 21. Liepāja: Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Kurzemes Humanitārais institūts, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. 44.–64. lpp. ISSN 2500-9508


Projekta posms: VI - 1

 • 1.    Misāne, A. (2016). “Anomija kā laikmeta un sabiedrības diagnoze”. Vērtības: Eiropa un Latvija.1.sēj. Vērtību pētījumi- filozofiskie aspekti. Red. M.Kūle. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts.297.- 308.lpp. (publicēts/published).

 

Populārzinātniskas publikācijas:

 • 1.    Ikstens, Jānis. Free and fair elections / Jānis Ikstens. (Representative and accountable government). Bibliogr.: p.114 // How democratic is Latvia? Audit of democracy 2005-2014 / [scientific editor Juris Rozenvalds ; University of Latvia Advanced Social and Political Research Institute]. Riga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. P.105-114.
 • 2.    Ikstens, Jānis. The democratic role of political parties / Jānis Ikstens. (Representative and accountable government). Bibliogr.: p.128 // How democratic is Latvia? Audit of democracy 2005-2014 / [scientific editor Juris Rozenvalds ; University of Latvia Advanced Social and Political Research Institute]. Riga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. P.115-128.
 • 3.    Valtenbergs V.un I.Mieriņu vadībā ir uzsākta Tautas attīstības pārskata 2017/18 izstrāde “Sabiedriskā labuma radīšana un kolektīvo resursu nosargāšana Latvijā”, kurā izmantotas SUSTINNO projektā iegūtās atziņas. Aptaujas īstenošana realizēta ar SUSTINNO līdzekļiem.  Sagatavots Latvijas Universitātes iekšējā attīstības granta pieteikums Nr. AAP2013/36 “Pārskats par tautas attīstību 2017/2018”
 • 4.    Valtenbergs, V., Buholcs, J., Vingre, A. (2017) Informācijpratība un dzīves meistarība politikā un valsts pārvaldē. Galv. red. Baiba Holma. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2015/2016. Dzīves meistarība un informācijpratība. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 52-63. lpp. ISBN 978-9934-18-240-2. Pieejams: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/original/TAP_2015-2016.pdf.
 • 5.    Vārpiņa Z. Dalība žurnāla sagatavošanā par demogrāfijas un ģimenes situāciju Saiemas deputātiem sadarbībā ar Re:Baltica. / Participation of Z.Varpina in the preparation of the Journak about demographic and familiy situation for the deputees of Latvian Parliament (in cooperation with Re: Baltica.
 • 6.    Zelče, V. (2015). Latvijas Okupācijas muzejs – 8 vai X mēneši. Delfi.lv. 13. okt. Sk.: http://www.delfi.lv/news/comment/comment/vita-zelce-latvijas-okupacijas-muzejs-8-vai-x-menesi.d?id=46579957
 • 7.    Zelče, V., Ardava, L. (2017). Media literacy. A code for sustainable development of Latvia in the age of post-truth? In: Holma, B. (ed.). Latvia. Human Development Report. Mastery of Life and Information Literacy. Rīga: ASPRI. P. 78–94. ISBN 978-9934-18-241-9; https://www.szf.lu.lv/petnieciba/petijumipublikacijas/tautas-attistiba-latvija/
 • 8.    Zelče, V., Ardava, L. (2017). Medijpratība. Vai Latvijas ilgtspējīgas attīstības kods postpatiesības laikmetā? Grām.: Holma, B. (red.) Latvija. Pārskats par tautas attīstību. 2015/2016. Dzīves meistarība un informācijpratība. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2017. 79.–94. lpp. ISBN 978-9934-18-240-2 ; http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/original/TAP_2015-2016.pdf  

4.projekts „Vides daudzveidība un ilgtspējīga izmantošana”
11/12/2017

Zinātniskas publikācijas:

*

Ernsteins R., Kaulins J., Zilniece I., Lontone A.. Coastal Governance Solutions Development in Latvia: Collaboration Communication and Indicator Systems (Chapter 6). Coastal Zones: Solutions for the 21st Century (ed. J.Baztan, JP.Vanderlinden at al). Elsevier. 2015, pp. 85-96. DOI 10.1016/B978-0-12-802748-6.00006-1. Pieejams ScienceDirect datubāzē: http://datubazes.lanet.lv:2074/science/article/pii/B9780128027486000061

Kudreņickis I., Ernšteins R., Lontone A., Kauliņš J., Zvirbule L., Strazdiņš J., Šteinberga Z., Zīlniece I., Ķepals A. Municipal Climate Change Adaptation Governance in Latvia: Approaching Cross-Sectorial and Multi-Intrumental Understanding. Regional Formation and Development Studies. Journal of Social Sciences, ISSN 2029-9370. Vol. 14, Nr. 3, Klaipeda, 2014. p.40-52, DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v14i3.862. Pieejams EBSCO datubāzē.

 **

Brizga J., Fengb K., Hubacekb K. Household carbon footprints in the Baltic States: a global multi-regional input-output analysis from 1995-2011”. In magazine: ELSEVIER. Applied Energy. Science Direct Publishing 2016. 9 p. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261916300903

 

 Raksti, publikācijas:

*

Ernsteins R., Kaulins J., Kudrenickis I., Zilniece I. Sustainable coastal governance: Coastal science and socio-ecological indicator systems. CD proceedings: Sustainable Development Conference, 2015, Tomorrow People Organization, Bangkok, Thailand, pp.389-399. 2015, ISBN 978-86-87043-30-5. Ir elektroniski publicēts konferences e-rakstu krājumā. Tiek ievietots Datu bāzēs.

Kaulins J., Ernsteins R. Indicator systems for municipal sustainable development governance: design and structure, construction and integration. Proceedings: 21st Annual International Sustainable Development Research Society Conference: Tipping Point: Vulnerability and Adaptive Capacity, Melbourne, Australia, 2015. Ir elektroniski publicēts konferences rakstu krājumā. Tiek ievietots Datu bāzēs. http://isdrs.org/conferences/past-conferences/2015-australia/

Ernšteins R., Kauliņš J., Zīlniece I., Lontone-Ieviņa A., Ķepals A. Piekrastes integrētā pārvaldība: integrācijas principa nodrošināšana piekrastes pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiskajā plānošanā. Rakstu krājums, 17. Starptautiskā zinātniskā konference, Liepājas Universitāte sadarbībā ar Malardālenas Universitāti, Liepāja, Latvija, 2015, 308.-319.lpp.

Kauliņš J., Ernšteins R., Lontone-Ieviņa A., Zvirbule L., Graudiņa-Bombiza S., Zīlniece I. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Latvijas pašvaldībās: ilgtspējības principa integrācijas nodrošināšana attīstības plānošanā. Rakstu krājums, 17. Starptautiskā zinātniskā konference, Liepājas Universitāte sadarbībā ar Malardālenas Universitāti, Liepāja, Latvija, 2015, 320.-331.lpp.

 **

Lontone A., Ernšteins R., Zvirbule L., Lubuze M., Antons V. Sustainability Triple Bottom Line Management Enhancement for Municipal Level: Integrated Governance Environment Dimension. In book: W.Leal Filho et al. (eds.), Sustainable Development, Knowledge Society and Smart Future Manufacturing Technologies, World Sustainability Series. Springer Publishing 2015. pp. 331.-341. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-14883-0_25

Ernšteins R., Krišlauka M., Līce E., Graudiņa – Bombiza S., Lontone – Ieviņa A., Antons V. Mājsaimniecību vides pārvaldības pieejas attīstība: mājokļa, pārtikas un mobilitātes klāsteru integrācija.  Latvijas Universitātes 74. zinātniskās konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes. Rīga: Latvijas Universitāte, 2016. 454-460 lpp.

Ernšteins R. Vides komunikācijas instrumentu komplementāras attīstības imperatīvs: vides komunikācijas sektora nodrošināšana vides pārvaldībā. Latvijas Universitātes 74. zinātniskās konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes. Rīga: Latvijas Universitāte, 2016. 441-448 lpp.

Ernšteins R., Lubūze M., Štāls A., Kočmarjova O., Lontone – Ieviņa A., Ošniece K. Videi draudzīgu pašvaldību rīcībpolitiku attīstība Latvijā: organizācijas, mērķgrupu un pašpieredzes komunikācija. Latvijas Universitātes 74. zinātniskās konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes. Rīga: Latvijas Universitāte, 2016. 460-466 lpp.

**

Liepājas Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums:

Kudreņickis I., Ernšteins R., Lagzdiņa Ē. Klimata pārmaiņu pārvaldība Latvijas pašvaldībās: instrumentu komplementaritāte un sadarbības pārvaldība. Rakstu krājums, Liepājas Universitātes 18. Starptautiskā zinātniskā konference, Liepāja, 2016. 355-365 lpp.

Ernšteins R., Kauliņš J., Lontone-Ieviņa A., Zvirbule L., Zīlniece I. Vides pārvaldība pašvaldībās: vides integrācijas pieejas nodrošināšana attīstības plānošanā mijiedarbībā ar vides pārvaldības pārskata disciplināro pieeju. Rakstu krājums, Liepājas Universitātes 18. Starptautiskā zinātniskā konference, Liepāja, 2016. 325-337 lpp.

Ernšteins R., Lagzdiņa Ē., Štāls A. Vides komunikācijas sektora attīstība pašvaldība: informācijas un izglītības, līdzdalības un videi draudzīgas rīcības instrumentu komplementaritāte. Rakstu krājums, Liepājas Universitātes 18. Starptautiskā zinātniskā konference,  Liepāja, 2016. 338-354 lpp.

Ernšteins R., Graudiņa-Bombiza S., Lontone-Ieviņa A., Kauliņš J., Rusmanis U., Ošniece K., Antons V. Videi draudzīgas rīcības attīstība pašvaldībās: ietvars, novērtējums un rīcībpolitika. Rakstu krājums, Liepājas Universitātes 18. Starptautiskā zinātniskā konference, Liepāja, 2016. 309-324 lpp.
 

***

Brizga J., Ernsteins R., Sustainable Household Consumption In Latvia: Environemental Behaviour And Communication Requirement, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, www.sgemsocial.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-51-3 / ISSN 2367-5659, 6-9 April, 2016, Book 1 Vol., Hofburg, April 2016. 543-554 pp.

Brizga J., Ernsteins R., Sustainable Consumption Governance Development In Latvia: Framework, Collaboration, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, www.sgemsocial.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-51-3 / ISSN 2367-5659, 6-9 April, 2016, Book 1 Vol., Hofburg, April 2016. 555-566 pp.

Kudrenickis I., Ernsteins R., Kaulins J. Sustainable Coastal Science-Policy-Practice Interface Development: Municipal Coastal Governance Indicator System.  International Journal of Environmental Sciences, Vol 1, ISSN: 2367-8941, 2016. 255-264 pp.

Brizga, J. Multiple gaps in sustainable consumption: Climate justice perspective. In Lorek S., Vadovics E. (Ed.) Sustainable Consumption and Social Justice in a Constrained World. SCORAI Europe Workshop Proceedings, August 29-30, 2016, Budapest, Hungary. Sustainable Consumption Transitions Series, Issue 6., 79-88 pp.
 

Analītieskie pārskati:

*

Veikto pētījumu un labāko piemēru prakses izziņas rezultātā projekta 1.posmā izstrādāti analītiskie pārskati turpmāko VPP pētījumu attīstībai un rīcībpolitikas ziņojumu izstrādei:

1. Pašvaldību (ilgtspējīgas) attīstības pārvaldība Latvijā: integrētā attīstības plānošana.
2. Ilgtspējīgas attīstības pārvaldības uzraudzības sistēmas attīstība: indikatoru pieeja
3. Ilgtspējīgas attīstības pārvaldības uzraudzības sistēmas attīstība: indikatoru sistēmas Latvijā.
4. Ilgtspējīgas attīstības pārvaldības indikatoru lietišķais nodrošinājums.

**

Veikto pētījumu un labāko piemēru prakses izziņas rezultātā projekta 2.posmā izstrādāti analītiskie pārskati turpmāko VPP pētījumu attīstībai un rīcībpolitikas ziņojumu izstrādei:

 1. Ilgtspējīga patēriņa pieeja: izziņa un pārvalde.
 2. Vides vērtību-rīcību-slodžu sistēma un tās komponentu mijsakarības.
 3. Multi-reģionālais ielaides-izlaides modelis vides slodžu novērtēšanai Latvijā.
 4. Saulkrastu novada attīstības pārvaldība: ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (IAS) ieviešanas prakses novērtējums, izmantojot indikatoru sistēmu.
 5. Piekrastes definēšana un ilgtspējīgas attīstības pārvaldības indikatoru sistēmu īpatnības piekrastes teritorijās.
 6. Salacgrīvas novada klimata pārmaiņu adaptācijas pārvaldība: municipālās stratēģijas attīstības plānošana un novērtēšana.

 ***

Veikto pētījumu un labāko piemēru prakses izziņas rezultātā izstrādāti analītiskie pārskati turpmāko VPP pētījumu attīstībai, rezultātu aprobācijai un rīcībpolitikas ziņojumu izstrādei:

1.    Zilā karoga kā brīvprātīga piekrastes pārvaldības un komunikācijas instrumenta izvērtējums Latvijā.
2.    Videi draudzīgas rīcības un vides pārvaldības prakse Valmierā sabiedrības mērķgrupu vērtējumā.
3.    Videi draudzīgas rīcības un vides pārvaldības prakse Liepājā  sabiedrības mērķgrupu vērtējumā.
4.    Saulkrastu ilgtspējīgas attīstības pārvaldības novērtējums: indikatoru  ziņojumu analītiskais pārskats.
5.    Saulkrastu ilgtspējīgas attīstības pārvaldības novērtējums: indikatoru tehniskais un metodiskais novērtējums.
6.    Vides komunikācijas pārvaldības attīstības sākotnējais analītiskais pārskats.
7.    Videi draudzīgas skolas (Zaļā karoga skolas) kā brīvprātīga skolas vides satura un procesa pārvaldības un komunikācijas instrumenta izvērtējums Latvijā .
8.    Mājsaimniecību VDR attīstība Latvijā: nacionālās aptaujas sākotnējais analītiskais pārskats .
9.    Mājsaimniecību VDR attīstība Latvijā: pilotteritoriju interviju sākotnējais analītiskais pārskats
10.    Integrētās piekrastes pārvaldības attīstības sākotnējais analītiskais pārskats.